Utama Rencana Apa itu teknologi?

Apa itu teknologi?

3613
0

Teknologi merupakan penggunaan pengetahuan konseptual untuk mencapai matlamat yang praktikal dan boleh diulang semula untuk menghasilkannya. Perkataan teknologi itu sendiri juga boleh membawa maksud produk-produk yang dihasilkan melalui kaedah tertentu termasuk sama ada menggunakan peralatan fizikal yang nyata seperti perkakas atau mesin atau peralatan yang tidak ketara seperti menggunakan perisian.

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, teknologi didefinisikan sebagai aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sainz untuk tujuan praktis di dalam industri, pertanian, perubatan, perniagaan dan lain-lain sains gunaan. Ia juga boleh membawa maksud kaedah atau proses menangani sesuatu masalah teknikal. Sebagai contoh teknologi maklumat merupakan teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan, dan penyebaran maklumat secara elektronik.

Teknologi sememangnya memainkan peranan yang amat penting di dalam sains, kejuruteraan dan juga kehidupan seharian manusia.

Kemajuan teknologi juga membawa kepada perubahan yang besar di dalam masyarakat. Teknologi terawal yang diketahui merupakan peralatan batuan yang digunakan pada zaman prasejarah. Ia diikuti dengan teknik mengawal api yang seterusnya membawa kepada peningkatan kualiti makanan manusia hingga membolehkan manusia pada Zaman Ais membangunkan bahasa yang lebih kompleks.

Penciptaan roda pada Zaman Gangsa pula membolehkan manusia bergerak dengan jarak yang lebih jauh lagi berbanding berjalan kaki selain membolehkan penghasilan mesin-mesin yang lebih rumit.

Penghasilan teknologi-teknologi yang lebih terkini seperti percetakan, telefon dan internet telah menjadikan komunikasi lebih mudah dan dapat dimanfaatkan di dalam ekonomi pengetahuan pada masa kini.

Sungguhpun teknologi menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran manusia sejagat, ia juga membawa kepada kemudaratan seperti pencemaran dan kepupusan sumber. Selain itu, kesan negatifnya juga melibatkan struktur sosial masyarakat seperti penggunaan mesin berautomasi yang boleh mengurangkan permintaan tenaga kerja dan menyumbang kepada pengangguran. Oleh itu, penggunaan teknologi sewajarnya memerlukan urus tadbir dan kawal selia yang baik demi memastikan etikanya terpelihara bagi mencegah kemudaratan yang lebih besar.

Maksud Teknologi

Technologi merupakan terma yang mula digunapakai sejak awal kurun ke-17 yang bermaksud ‘pengolahan bersistematik’ dari kata akar Yunani tékhnē (seni, kraf) dan -logía (pembelajaran, pengetahuan). Tékhnē berasal dari perkataan Yunani Purba yang bermaksud ‘pengetahuan untuk cara membuat sesuatu’ yang merangkumi aktiviti seperti senibina.

Bermula dari abad ke-19, benua Eropah telah mula menggunakan terma Technik (Jerman) atau technique (Perancis) yang merujuk kepada ‘cara melakukan pekerjaan’. Ia merangkumi seni teknikal seperti menari, menavigasi atau percetakan, sama ada ia memerlukan peralatan atau tidak.

Pada ketika itu, Technologie (Jerman dan Perancis) dirujuk sebagai sama ada sebagai disiplin akademik mempelajari “kaedah seni dan kraf,” atau disiplin politik “yang bertujuan penggubalan fungsi seni dan kraf.”

Oleh kerana perbezaan di antara Technik dan Technologie tidak wujud di dalam Bahasa Inggeris, kedua-duanya diterjemahkan sebagai technology. Terma tersebut sebelum ini jarang diketemukan di dalam perbaharaan kata Bahasa Inggeris dan kebiasaannya dirujuk sebagai disiplin akademik sebagaimana digunakan di Institut Teknologi Massachusetts (MIT) sebelum dekad 1930-an.

Pada abad ke-20, kesan dari kemajuan saintifik dan Revolusi Industri Kedua, teknologi tidak lagi dianggap sebagai cabang disiplin akademik. Ia kini dimaksudkan sebagai ‘penggunaan pengetahuan secara sistemik bagi tujuan yang praktikal.’

Perkembangan teknologi mengikut zaman

Teknologi telah mula digunakan sejak dari era zaman purba lagi sesuai dengan akal yang diberikan kepada manusia bagi menyelesaikan masalah di dalam kehidupan seharian. Peralatan yang digunakan pada Zaman Batu, walaupun primitif telah banyak membantu manusia menjalankan aktiviti kehidupan seharian dengan lebih baik.

Pra-sejarah

Peralatan yang dibangunkan oleh manusia pada era ini dihasilkan dengan kaedah cuba-cuba. Sekitar 2 juta tahun dahulu, manusia belajar menghasilkan alatan batu dengan mengasahkan hujung untuk dijadikan sebilah kapak batu. Amalan ini telah diperkemaskan lagi pada 75,000 tahun dahulu menghasilkan kualiti yang lebih baik.

Penemuan api pula dijelaskan oleh Charles Darwin sebagai “penemuan terbaik yang dilakukan oleh manusia.” Berdasarkan penemuan arkeoleogi, pemakanan dan kemasyarakatan menunjukkan manusia mula menggunakan api sekitar 1.5 juta tahun dahulu. Api yang dihasilkan diperbesarkan dengan menambah bahan bakar seperti kayu atau arang bagi membolehkan manusia zaman tersebut memasak makanan bagi memudahkan ia dihadam. Selain meningkatkan zat dan mencegah penyakit, teknologi memasak hasil penemuan api juga mempelbagaikan lagi jenis-jenis makanan yang boleh dimakan oleh manusia.

Lain-lain kemajuan teknologi di sepanjang Zaman Paleolitik ini termasuklah pakaian dan tempat tinggal. Tiada ketetapan mengenai bilakah jangka masa permulaan penggunaan kedua-dua teknologi tersebut. Namun, pakar-pakar arkeologi telah menemukan bukti arkeologi sekitar 90,000-120,000 tahun dahulu dan tempat tinggial sekitar 450,000 tahun dahulu.

Teknologi tempat tinggal manusia juga berkembang sekitar sekitar 380,000 tahun dahulu apabila manusia mula membina tempat tinggal sementara menggunakan kayu.

Pakaian pula berkembang dari kulit atau bulu-bulu haiwan yang diburu yang membolehkan manusia bergerak ke kawasan yang lebih sejuk iklimnya. Berdasarkan kajian saintifik, terdapat sebilangan besar kelompok manusia yang mula berhijrah keluar dari benua Afrika sekitar 200,000 tahun dahulu menuju ke benua Eropah dan Asia.

Zaman Neolitik

Revolusi Neolitik atau Revolusi Pertanian Pertama membawakan pelbagai kemajuan inovasi teknologi disamping menjadikan struktur masyarakat semakin kompleks. Penghasilan kapak batu yang digilap juga merupakan pembaharuan besar yang membolehkan lebih banyak hutan-hutan diteroka untuk dijadikan tanah pertanian.

Penggunaan kapak batu digilap meningkatkan dengan begitu pesat pada zaman ini. Akan tetapi ia pada asalnya telah pun digunakan sejak Zaman Mesolitik lagi seperti di beberapa kawasan di sekitar Ireland.

Pertanian telah membawa kepada pertambahan bilangan populasi dan menjadikan manusia lebih cenderung untuk menetap di sesebuah petempatan. Anak-anak juga dapat dibesarkan dengan lebih baik berbanding kehidupan nomad yang berpindah-randah yang lebih mendedahkan risiko keselamatan dan kesihatan kepada kanak-kanak. Kegiatan pertanian juga lebih mudah dilakukan bersama-sama dengan kanak-kanak di dalam kelompok masyarakat tersebut dan ia tidak seperti kegiatan perburuan yang memerlukan tenaga dan kecekapan yang tinggi dan terhad untuk kelompok dewasa sahaja.

Pertambahan bilangan penduduk di dalam sesebuah kelompok petempatan dan juga ketersediaan tenaga buruh yang meningkat menambahkan lagi bilangan tenaga kerja pakar. Apa yang memacu kemajuan dari perkampungan awal Zaman Neolitik kepada bandar pertama seperti di Uruk dan ketamadunan pertama seperti bangsa Sumeria masih lagi tidak diketahui.

Bagaimanapun, kemunculan struktur masyarakat yang semakin bertatatingkat, tenaga buruh yang lebih memerlukan pengkhususan, perdagangan dan peperangan dengan kelompok manusia lain, serta keperluan kerjasama menangani cabaran persekitaran dan rupa bentuk bumi seperti pengairan telah menjadi antara penyumbang kepada perkembangan tersebut.

Sistem tulisan dan rekod

Penciptaan sistem tulisan juga telah membawa kepada penyebaran budaya ilmu pengetahuan selain turut menjadi asas kepada catatan sejarah, perpustakaan, sekolah-sekolah serta penyelidikan bersifat saintifik.

Kemajuan yang berterusan juga membawa kepada penghasilan relau dan belos untuk digunakan bagi melebur dan mengimpal logam-logam seperti emas, tembaga, perak dan plumbum. Kelebihan peralatan tembaga berbanding alatan-alatan sebelumnya amat ketara dan ia mula digunakan sejak awal Zaman Neolitik lagi sekitar 10,000 tahun dahulu.

Tembaga tidak diketemukan secara semula jadi dalam jumlah yang banyak. Namun, bijih tembaga agak mudah ditemui dan sesetengahnya mudah ditempa logamnya apabila dibakar dengan api dari kayu atau arang.

Kerja-kerja pancalogam ini seterusnya membawa kepada penemuan aloi seperti gangsa dan loyang pada sekitar tahun 4000 sebelum masihi. Penggunaan logam besi pertama seperti keluli pertama kali diketahui sekitar tahun 1800 sebelum masihi.

Zaman Purba

Selepas memanfaatkan tenaga api, manusia menemukan satu lagi bentuk tenaga. Penggunaan tenaga angin terawal yang diketahui manusia pada ketika hadir dalam bentuk kapal layar. Rekod terawal penggunaan kapal dengan layar dicatatkan di Sungai Nil pada tahun 7,000 sebelum masih.

Sungai Nil di Mesir
Sungai Nil di Mesir pada zaman sekarang

 

Pada zaman prasejarah, orang-orang Mesir mungkin menggunakan tenaga dari banjir tahunan dari Sungai Nil bagi mengairi tanaman mereka. Ia dikembangkan kepada pembinaan terusan-terusan dan kolam-kolam tadahan air bagi meningkatkan hasil tanaman mereka.

Kaum Sumeria di Mesopotamia pula menggunakan sistem terusan dan permatang yang kompleks bagi mengalihkan laluan air dari Sungai Dajlah dan Sungai Furat (Sungai Tigris dan Sungai Euphrates) untuk tujuan pengairan pertanian.

Pakar-pakar arkeologi berpandangan roda telah dicipta berasingan pada tempoh yang hampir sama di kawasan sekitar Mesopotamia, Utara Banjaran Kaukasus dan Eropah Tengah. Ia berlaku di sekitar tahun 5000 sebelum masihi sehingga tahun 3000 sebelum masihi.

Penciptaan roda telah merevolusikan perdagangan dan juga peperangan. Penemuan ciptaan roda juga membolehkan penggunaan pedati bagi mengangkut barang-barang yang berat. Selain itu, penggunaan teknologi roda juga membolehkan tembikar-tembikar dihasilkan dengan lebih berkualiti dan cepat.

Selain penghasilan tembikar, penciptaan roda juga membawa kepada pembinaan jalan raya berbatu bagi memudahkan pedati-pedati bergerak. Jalan berturap batu paling tua ditemui di bandar Ur yang telah wujud sejak tahun 4000 sebelum masihi.

Zaman Pra-Moden

Inovasi diteruskan lagi di Zaman Pertengahan dengan penghasilan sutera, serta ladam dan pelana kuda. Mesin-mesin ringkas seperti skru, tuil dan takal telah digabungkan untuk menjadi alatan yang lebih kompleks seperti kereta sorong, kincir angin dan jam.

Astrolab digunakan untuk mengetahui masa matahari terbit, kemunculan bintang-bintang pegun dan juga untuk membantu menentukan waktu solat. – Imej dari MuslimSG

Pada zaman ini juga merupakan era keemasan Islam yang memperkenalkan teknologi awal yang diperkembangkan sehingga kini seperti penghasilan minuman kopi, teknik pembedahan, asas penerbangan, algebra, universiti, optik, muzik, dasar kesihatan awam seperti pembinaan hospital dan sebagainya.

Sistem pendidikan universiti juga dikembangkan pada zaman ini bagi membangun dan meluaskan idea dan amalan saintifik. Ia juga mendorong kepada penubuhan institusi seperti Oxford dan Cambridge di United Kingdom.

Era ini juga beransur kepada Zaman Renaissance yang menghasilkan banyak inovasi selepas teknologi percetakan diperkenalkan di Eropah. Hasil dari perkembangan percetakan tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat disebarluaskan dengan lebih giat berbanding era sebelumnya.

Zaman Moden

Bermula di United Kingdom sekitar abad ke-18, penemuan enjin berkuasa wap menandakan permulaan Revolusi Industri. Ia menyaksikan penemuan teknologi yang lebih luas terutamanya di dalam pertanian, pembuatan, perlombongan, pengangkutan dan pengenalan sistem kilang.

Revolusi IndustriIa diikuti oleh Revolusi Industri Kedua pada abad berikutnya yang membawa kepada penemuan saintifik yang lebih pesat. Ia juga membawa kepada pempiawaian (standardization), dan pengeluaran besar-besaran. Teknologi-teknologi baharu juga dibangunkan seperti sistem pembentungan, elektrik, lampu mentol, motor elektrik, rel keretapi, automotif dan pesawat terbang.

Kepesatan perkembangan teknologi pada zaman ini juga perubahan besar di dalam perubatan, kimia, fizik dan kejuruteraan. Kesannya terhadap masyarakat begitu ketara dengan adanya bangunan pencakar langit bersama-sama urbanisasi besar-besaran. Teknologi komunikasi juga berkembang hasil dari penciptaan telegraf, telefon, radio dan televisyen.

Teknologi pada zaman ini juga semakin kompleks hingga memerlukan sesuatu bidang  dibangunkan bagi menyokongnya seperti kejuruteraan, perubatan, dan sains komputer. Bidang-bidang lain juga turut sama menjadi semakin kompleks seperti pembinaan, pengangkutan dan senibina.

Kesan Perubahan Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang

Perubahan teknologi telah menjadi pendorong terbesar kepada pertumbuhan ekonomi jangka panjang sepanjang sejarah. Dari sejarah awal manusia hingga hari ini, inovasi dalam teknologi telah memungkinkan peningkatan yang signifikan dalam pengeluaran tenaga, mengatasi salah satu kekangan utama dalam pembangunan ekonomi.

Inovasi Teknologi Awal

  • Api: Penemuan api merevolusikan kehidupan manusia awal dengan memperluaskan jenis makanan yang boleh dimakan dan mengurangkan usaha fizikal yang diperlukan untuk mencernanya. Api juga membuka jalan kepada kerja logam, memungkinkan penciptaan alat daripada timah, tembaga, dan besi, yang penting untuk memburu dan perdagangan.
  • Revolusi Pertanian: Peralihan daripada memburu dan mengumpul kepada pertanian membolehkan manusia menetap di bandar dan kota, mendorong pembangunan masyarakat kompleks dengan ketenteraan yang teratur dan agama.

Sumbangan kepada Kesejahteraan Manusia

Kemajuan teknologi secara konsisten telah meningkatkan kesejahteraan manusia dengan:

  • Meningkatkan Kemakmuran: Inovasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup.
  • Meningkatkan Keselesaan dan Kualiti Hidup: Dari peralatan kegunaan di rumah hinggalah pengangkutan, teknologi telah membuat hidup lebih selesa.
  • Kemajuan Perubatan: Kemajuan dalam teknologi perubatan telah secara signifikan memanjangkan jangka hayat dan meningkatkan hasil kesihatan.

Namun, teknologi juga boleh mengganggu hierarki sosial yang sedia ada, menyebabkan pencemaran, dan membahayakan individu atau kumpulan.

Peranan Media Sosial

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, media sosial telah meraih kepentingan budaya, memberi kesan kepada demokrasi, kehidupan sosial, dan ekonomi. Pada mulanya, internet dianggap sebagai “teknologi pembebasan,” yang diharapkan dapat mendemokrasikan pengetahuan, meningkatkan akses kepada pendidikan, dan mempromosikan ideal demokrasi. Penyelidikan moden, bagaimanapun, menonjolkan kelemahan internet, termasuk penyebaran maklumat palsu, polarisasi, ujaran kebencian, dan propaganda.

Kesan Alam Sekitar dan Tenaga Bersih

Sejak tahun 1970-an, kesan teknologi terhadap alam sekitar telah menjadi kebimbangan yang semakin meningkat. Ini telah membawa kepada peningkatan pelaburan dalam sumber tenaga bersih seperti kuasa suria dan angin, bertujuan untuk mengurangkan kesan negatif kemajuan teknologi terhadap alam sekitar.

Perubahan teknologi tetap menjadi faktor kritikal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Walaupun ia menimbulkan cabaran seperti kesan alam sekitar dan gangguan sosial, kemajuan berterusan dalam tenaga bersih dan penggunaan teknologi secara bertanggungjawab menawarkan penyelesaian yang menjanjikan untuk masa depan yang lestari.

Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.