Sebahagian pengguna berasa lebih selesa menggunakan perisian lembaran kerja Microsoft Excel atas faktor beberapa kelebihan yang ditawarkannya. Antaranya adalah fungsi memasukkan formula yang bertujuan mempermudahkan kerja-kerja pengiraan di dalam sesebuah fail lembaran kerja.

Pelbagai cara boleh digunakan untuk memasukkan formula dan mengirakan angka-angka untuk dimasukkan ke dalam fail.

Memasukkan formula di dalam Excel secara manual

Untuk senarai panjang: =SUM(B4:B13)

Untuk senarai pendek: =SUM(B4,B5,B6,B7) atau =SUM(B4+B5+B6+B7)

Klik pada butang Insert Function

Gunakan butang Insert Function di bawah tab Formula untuk memilih salah satu fungsi dari senarai menu Excel. Contoh:

=COUNT(B4:B10) Kirakan seluruh nombor-nombor di dalam julat (cell-cell yang kosong diabaikan)

=COUNTA(B3:B10) Kirakan seluruh karakter-karakter di dalam julat (cell-cell yang kosong diabaikan)

Pilih satu ‘function’ dari sebuah ‘Group’ (Tab Formulas)

Kecilkan sedikit skop carian anda dan pilih satu subset formula untuk Financial (Kewangan), Logical atau Date/Time (Tarikh/Masa) sebagai contoh.

=TODAY() Untuk memasukkan tarikh hari ini

Butang ‘Recently Used’ (Recently Used Button)

Klik pada butang ‘Recently Used’ untuk memaparkan ‘function’ yang anda pernah gunakan dalam masa yang terdekat. Ia sangat membantu dalam menjimatkan masa untuk menyiapkan tugasan terutama sekali untuk sesebuah fail yang mempunyai lembaran kerja yang besar.

Butang ‘Auto Functions’ di bawah butang AutoSum

Alatan ini amat membantu pengguna-pengguna Microsoft Excel kerana ianya dapat menjimatkan masa. Pilih julat cell-cell dan satu ‘function’ dan hasil pengiraan akan dipaparkan pada kadar segera. Berikut adalah contohnya:

=AVERAGE(C5:C11) Untuk mengirakan purata di dalam senarai

=MAX(C5:C11) Kirakan nilai MAX di dalam senarai.

=MIN(C5:C11) Kirakan nilai MIN di dalam senarai.

Nota: Jika kursor anda ditempatkan di dalam cell kosong di bawah julat nombor anda ketika menggunakan butang AutoSum, Excel menentukan ia sebagai julat yang anda ingin kirakan dan akan ‘highlight’ julat berkenaan secara automatik, atau memasukkan julat cell di dalam kotak dialog yang terpapar.

Tip Bonus: Cara paling cepat untuk menjumlahkan seluruh senarai angka-angka adalah dengan meletakkan kursor di bahagian paling bawah senarai dan tekan kekunci Alt + = (tekan kekunci Alt dan kekunci = secara serentak dan lepaskan), kemudian tekan kekunci Enter. Microsoft Excel akan ‘highlight’ julat berkenaan dan jumlahkan kolum tersebut.

Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.