Utama Komputer Cara guna Microsoft Excel: 5 kaedah untuk memasukkan Formula

Cara guna Microsoft Excel: 5 kaedah untuk memasukkan Formula

11978
0

Sebahagian pengguna berasa lebih selesa menggunakan perisian lembaran kerja Microsoft Excel atas faktor beberapa kelebihan yang ditawarkannya. Antaranya adalah fungsi memasukkan formula yang bertujuan mempermudahkan kerja-kerja pengiraan di dalam sesebuah fail lembaran kerja.

Untuk memasukkan data secara manual memang mudah, namun beberapa fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh perisian ini mungkin kelihatan sukar terutamanya bagi pemula. Fungsi-fungsi seperti formula dan kekunci pintas memerlukan masa untuk sesetengah pengguna mahir menggunakannya.

Oleh itu, artikel ini diharapkan dapat membantu anda dalam serba sedikit memahami asas memasukkan formula yang popular digunakan di dalam Excel.

Apa itu Excel?

Microsoft Excel adalah perisian lembaran kerja yang digunakan oleh para akauntan, kerani kewangan, pakar pemasaran, penganalisis data dan profesional lain untuk menyimpan, menyusun dan menjejak set-set data.

Ia merupakan sebahagian dari suit perisian di dalam Microsoft Office. Selain dari Excel, terdapat alternatif lain seperti Google Sheets dan Numbers yang menawarkan kelebihannya yang tersendiri.

Tujuan Excel digunakan

Excel digunakan untuk menyusun atur, menapis, dan membuat gambaran bagi amaun data yang besar. Ia sering digunakan di dalam perakaunan, tetapi boleh digunakan oleh para profesional lain bagi menguruskan set-set data yang panjang berjela-jela. Antara contoh penggunaan Excel adalah:

  • Menyediakan penyata pendapatan
  • Imbang duga
  • Kalendar

Asas Microsoft Excel

Jika anda mula menggunakan Excel, terdapat beberapa kaedah penggunaan asas yang mungkin anda boleh cuba gunakan untuk membiasa diri. Antaranya:

  • Mewujudkan lembaran kerja baharu (create a new workbook)
  • Melaksanakan pengiraan asas seperti operasi tambah, tolak, darab, dan bahagi.
  • Menulis dan memformatkan kolum teks dan tajuk
  • Menggunakan fungsi auto-fill
  • Menambah atau memadam sesebuah kolum, baris dan lembaran kerja
  • Mengekalkan kolum dan baris tajuk untuk kekal dilihat walaupun anda menatal lembaran kerja anda ke bawah.

Cara memasukkan Formula di dalam Excel

Menerusi artikel ini, diterangkan beberapa kaedah untuk memasukkan formula di dalam Microsoft Excel. Kesemua formula di dalam Microsoft Excel dimulakan dengan tanda sama dengan “=” dan diikuti oleh tag teks tertentu mengikut formula yang anda ingin laksanakan.

Memasukkan formula di dalam Excel secara manual

Sebagaimana yang anda sedia maklum, Microsoft Excel berkeupayaan membuat pengiraan asas seperti tambah, tolak, darab dan bahagi. Anda boleh membuatkan operasi-operasi asas matematik tersebut dengan cara seperti berikut:

Tambah dalam Excel

Untuk senarai panjang: =SUM(B4:B13)

Untuk senarai pendek: =SUM(B4,B5,B6,B7) atau =SUM(B4+B5+B6+B7)

Tolak dalam Excel

Untuk melakukan operasi tolak ringkas, gunakan tanda ‘-‘ (tanda tolak). Misalnya jika anda masukkan formula =10-5 ke dalam satu cell Microsoft Excel, cell berkenaan akan terus memaparkan angka 5 sebagai hasil pengiraannya.

Contoh operasi tolak dalam Excel

Untuk senarai panjang: –SUM(B4:B13)

Untuk senarai pendek: =B4-B5-B6

Darab dalam Excel

Katakan anda ingin cari cara berapa botol air mineral yang anda perlukan untuk satu mesyuarat (jumlah peserta x 4 hari x 3 botol sehari), terdapat beberapa cara untuk melakukan dalam darab di dalam Excel.

Darab angka di dalam cell Excel

Untuk melakukan operasi ini, gunakan tanda ‘‘ (asterisk). Misalnya, jika anda taipkan =510 di dalam sesebuah cell, hasilnya akan dipaparkan terus di dalam cell berkenaan sebagai, 50.

Klik pada butang Insert Function

Gunakan butang Insert Function di bawah tab Formula untuk memilih salah satu fungsi dari senarai menu Excel. Contoh:

=COUNT(B4:B10) Kirakan seluruh nombor-nombor di dalam julat (cell-cell yang kosong diabaikan)

=COUNTA(B3:B10) Kirakan seluruh karakter-karakter di dalam julat (cell-cell yang kosong diabaikan)

Pilih satu ‘function’ dari sebuah ‘Group’ (Tab Formulas)

Kecilkan sedikit skop carian anda dan pilih satu subset formula untuk Financial (Kewangan), Logical (Logikal) atau Date/Time (Tarikh/Masa) sebagai contoh.

=TODAY() Untuk memasukkan tarikh hari ini

Butang ‘Recently Used’ (Recently Used Button)

Klik pada butang ‘Recently Used’ untuk memaparkan ‘function’ yang anda pernah gunakan dalam masa yang terdekat. Ia sangat membantu dalam menjimatkan masa anda untuk menyiapkan tugasan terutama sekali untuk sesebuah fail yang mempunyai lembaran kerja yang besar.

Butang ‘Auto Functions’ di bawah butang AutoSum

Alatan ini amat membantu pengguna-pengguna Microsoft Excel kerana ianya dapat menjimatkan masa. Pilih julat cell-cell dan satu ‘function’ dan hasil pengiraan akan dipaparkan pada kadar segera. Berikut adalah contohnya:

=AVERAGE(C5:C11) Untuk mengirakan purata di dalam senarai

=MAX(C5:C11) Kirakan nilai MAX di dalam senarai.

=MIN(C5:C11) Kirakan nilai MIN di dalam senarai.

Nota: Jika kursor anda ditempatkan di dalam cell kosong di bawah julat nombor anda ketika menggunakan butang AutoSum, Excel menentukan ia sebagai julat yang anda ingin kirakan dan akan ‘highlight’ julat berkenaan secara automatik, atau memasukkan julat cell di dalam kotak dialog yang terpapar.

Tip Bonus: Cara paling cepat untuk menjumlahkan seluruh senarai angka-angka adalah dengan meletakkan kursor di bahagian paling bawah senarai dan tekan kekunci Alt + = (tekan kekunci Alt dan kekunci = secara serentak dan lepaskan), kemudian tekan kekunci Enter. Microsoft Excel akan ‘highlight’ julat berkenaan dan jumlahkan kolum tersebut.

Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.