Utama Teknologi NanoMalaysia majukan Industri Graphene dan Teknologi Nano dengan melancarkan NANOTrust dan GRAPHENEVerify

NanoMalaysia majukan Industri Graphene dan Teknologi Nano dengan melancarkan NANOTrust dan GRAPHENEVerify

389
0

KUALA LUMPUR, 15 Mei 2023 – NanoMalaysia Berhad (NMB), agensi terkemuka di Malaysia dalam bidang teknologi nano dan pengkomersialan penyelesaian termaju hari ini melancarkan dua skim persijilan produk, NANOTrust dan GRAPHENEVerify di Sunway Putra Hotel. Skim di bawah Program NANOVerify ini akan memudahkan dan mempercepatkan pertumbuhan teknologi nano di Malaysia dengan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap produk yang mengandungi teknologi nano.

Majlis pelancaran itu dirasmikan oleh Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Datuk Arthur Joseph Kurup, dan disaksikan oleh Pengerusi NANOVerify Sdn. Bhd., Datuk Fadilah Baharin dan CEO NanoMalaysia Berhad, Dr. Rezal Khairi Bin Ahmad.

Skim NANOTrust dan Skim Pensijilan Produk GRAPHENEVerify, di bawah Program NANOVerify, memberikan peluang kepada perusahaan kecil dan sederhana yang mempunyai produk yang mengandungi nano untuk mendapatkan kepercayaan yang kredibel bagi menembusi pasaran yang lebih luas, sama ada di dalam atau di luar negara, sekaligus menyumbang kepada
penciptaan ekosistem nanoteknologi yang dinamik dan progresif, sebagaimana yang termaktub dalam Dasar dan Strategi Kebangsaan Nanoteknologi 2021-2030 (DSNN), untuk menangani pelbagai cabaran dan memacu industri nanoteknologi dan graphene Malaysia ke hadapan.

Dalam dua Rancangan Malaysia yang lepas, Malaysia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam membangunkan industri nanoteknologi.

Malaysia telah menubuhkan dirinya sebagai pusat pengiktirafan bagi penyelidikan, pembangunan, dan komersialisasi nanoteknologi, dengan kumpulan penyelidik yang terampil, institusi penyelidikan bertaraf dunia, dan persekitaran dasar yang menyokong.

Skim Pensijilan Produk NANOTrust dan GRAPHENEVerify selaras dengan tiga tonggak Malaysia MADANI iaitu kelestarian, inovasi, dan kepercayaan untuk memacu nanoteknologi sebagai salah satu enjin pertumbuhan negara. Kedua-dua skim ini menekankan penempatan produk nano berkualiti di pasaran sambil menangani kebimbangan tentang tuntutan produk.

Inisiatif ini juga sejajar dengan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu nombor 9 dalam membina infrastruktur yang berdaya tahan dan memupuk inovasi. Industri berteknologi tinggi, termasuk nanoteknologi, telah terbukti lebih tahan lasak dalam krisis berbanding dengan industri berteknologi rendah.

MOSTI mengiktiraf potensi nanoteknologi yang sangat luas dan jauh mencapai, baik dari segi inovasi mahupun ekonomi, dan dengan bangganya menyokong NanoMalaysia Berhad dan NanoVerify Sdn. Bhd. dalam pengenalan dan pelaksanaan skim ini, yang dijangka memberikan sokongan kepada lebih daripada 1,000 segmen produk nanoteknologi dan graphene tempatan, dengan nilai kolektif yang dijangka mencapai RM640 juta menjelang tahun 2025.

Untuk mendapatkan maklumat mengenai pelbagai skim persijilan di bawah bidang kuasa NanoVerify Sdn. Bhd., sila kunjungi: nanoverify.com.my

Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.