Radio Negeri

Katak Bergaya

Geng Usrah

Telefon Karat

Bom Jangka

Eureka

Pagi Maal Hijrah

Kerja Ilmiah

Environmentalis

Yang Remeh Temeh

Ulat Tiket 3