Komputer

Utama Komputer

56 Kekunci Pintas Microsoft Word yang perlu anda ketahui

1

Microsoft Word masih lagi menjadi pilihan ramai pengguna yang ingin menaip dengan komputer walaupun kita hari ini dihujani dengan pelbagai alternatif lain yang setara seperti Google Docs dan lain-lain. Oleh itu, tentunya ramai dikalangan kita sudah terbiasa menggunakannya untuk aktiviti-aktiviti yang melibatkan produktiviti.

Walaubagaimanapun, tidak semua pengguna yang biasa menggunakan Microsoft Word tahu tentang tips dan tricks dalam mempercepatkan tugasan menaip mereka. Antara tips dan tricks mempercepatkan tugasan adalah melalui penggunaan kekunci pintas (keyboard shortcuts).

Terdapat banyak kekunci-kekunci pintas yang boleh digunakan untuk mempermudahkan tugasan-tugasan pengguna. Bagaimanapun, tidak semua kekunci-kekunci pintas ini mampu diingati oleh kita semua. Justeru, di dalam panduan ini disenaraikan sebahagian kekunci-kekunci pintas khusus untuk anda.

Berikut adalah sebahagian kekunci pintas yang boleh digunakan pada mana-mana versi Microsoft Word:

Kekunci Pintas Microsoft Word untuk Kegunaan Am:

Terdapat banyak kekunci-kekunci pintas untuk kegunaan AM disediakan di dalam perisian penyunting perkataan ini dari menyimpan dokumen hinggalah ke meminda kesilapan.

 1. Ctrl+N: Membuka dokumen baru
 2. Ctrl+O: Membuka dokumen sedia ada
 3. Ctrl+S: Menyimpan (save) dokumen
 4. F12: Membuka kotak dialog ‘Save As’
 5. Ctrl+W: Menutup dokumen
 6. Ctrl+Z: Mengundurkan (undo) tindakan
 7. Ctrl+Y: Redo tindakan
 8. Alt+Ctrl+S: Membelah (Split) tetingkap atau membuang belahan (split) pada tetingkap
 9. Ctrl+Alt+V: Pandangan susun atur cetakan (Print Layout View)
 10. Ctrl+Alt+O: Pandangan garis rangka
 11. Ctrl+Alt+N: Pandangan draf
 12. Ctrl+F2: Pandangan Pratonton Cetakan
 13. F1: Membuka anak tetingkap Bantuan (Help)
 14. Alt+Q: Pergi ke kotak “Tell me what you want to do”
 15. F9: Segar semula (Refresh) medan kod di dalam pilihan semasa
 16. Ctrl+F: Carian dokumen
 17. F7: Menjalankan semakan ejaan dan tatabahasa
 18. Shift+F7: Membuka tesaurus (thesaurus). Jika perkataan anda telah dipilih di dalam dokumen, program akan terus mencari perkataan berkenaan di dalam tesaurus sebaik sahaja anda menekan butang Shift+F7

Memandu arah di dalam Dokumen

Kekunci pintas juga dapat memudahkan anda memandu arah (navigate) di dalam dokumen anda. Hal ini amat mustahak bagi dokumen-dokumen yang terlalu besar dan panjang.

 1. Left/Right Arrow: Mengalihkan cursor satu abjad ke kiri atau ke kanan
 2. Ctrl+Left/Right Arrow: Mengalihkan satu perkataan ke kiri atau ke kanan.
 3. Up/Down Arrow: Bergerak ke atas atau ke bawah satu barisan
 4. Ctrl+Up/Down Arrow: Bergerak ke atas atau ke bawah satu perenggan
 5. End: Menggerakkan cursor ke penghujung barisan semasa
 6. Ctrl+End: Menggerakkan cursor ke penghujung dokumen
 7. Home: Menggerakkan cursor ke permulaan barisan semasa
 8. Ctrl+Home: Menggerakkan cursor ke permulaan dokumen
 9. Page Up/Page Down: Menggerakkan ke atas dan ke bawah satu skrin
 10. Ctrl+Page Up/Page Down: Alih ke semakan terdahulu atau berikutnya (selepas melakukan carian)
 11. Alt+Ctrl+Page Up/Page Down: Menggerakkan ke atau atau ke bawah tetingkap semasa
 12. F5: Buka kotak dialog Find dengan tab “Go To” dipilih bagi membolehkan anda pergi ke halaman, seksyen, tandaan tertentu dengan lebih pantas.
 13. Shift+F5: Mengitar ke tiga lokasi terakhir yang mana poin masukan telah ditempatkan. Jika dokumen anda baru dibuka kekunci ini akan membawakan anda ke poin terakhir sebelum dokumen berkenaan ditutup.

Memilih Teks

Penggunaan kekunci anak panah (arrow keys) dapat menggerakkan poin masukan anda ke mana-mana sebagaimana yang digunakan oleh kekunci-kekunci pintas yang di atas. Kekunci berkenaan juga boleh digunakan bersama-sama dengan kekunci Ctrl dan Shift untuk menguruskan teks-teks di dalam dokumen.

 1. Shift+Left/Right Arrow: Luaskan pilihan semasa anda dengan satu aksara ke kiri atau kanan
 2. Ctrl+Shift+Left/Right Arrow: Luaskan pilihan semasa anda dengan satu perkataan ke kiri atau kanan
 3. Shift+Up/Down Arrow: Luaskan pilihan naik atau turun satu baris
 4. Ctrl+Shift+Up/Down Arrow: Memperluas pemilihan ke permulaan atau akhir perenggan
 5. Shift+End: Memperluas pemilihan ke hujung garisan
 6. Shift+Home: Memperluas pemilihan ke permulaan garis
 7. Ctrl+Shift+Home/End: Memperluas pemilihan ke permulaan atau akhir dokumen
 8. Shift+Page Down/Page Up: Luaskan pilihan ke bawah atau sehingga seluruh skrin
 9. Ctrl+A: Pilih keseluruhan dokumen
 10. F8: Masuk ke dalam mod pemilihan. Semasa dalam mod ini, anda boleh menggunakan kekunci anak panah untuk melanjutkan pilihan anda. Anda juga boleh menekan F8 hingga lima kali untuk melanjutkan pemilihan ke luar. Tekan pertama memasuki mod pemilihan, tekan kedua memilih perkataan di sebelah titik pemasukan, ketiga memilih keseluruhan ayat, keempat semua huruf dalam perenggan, dan kelima seluruh dokumen. Menekan Shift + F8 berfungsi pada kitaran yang sama, tetapi ke belakang. Dan anda boleh menekan Esc bila-bila masa untuk meninggalkan mod pemilihan.
 11. Ctrl+Shift+F8: Memilih lajur. Sebaik sahaja lajur dipilih, anda boleh menggunakan kekunci anak panah kiri dan kanan untuk melanjutkan pemilihan ke lajur yang lain.

Lain-lain kekunci pintas

 1. Kekunci pintas untuk mengakses ke Ribbon; Tekan butang kekunci Alt atau F10 dan huruf-huruf yang boleh digunakan sebagai kekunci pintas akan muncul pada item-item menu yang kelihatan. Tekan pada huruf-huruf mengikut label-label pada item menu tadi untuk melakukan pintasan. Untuk menghilangkan label-label itu tadi, anda boleh menekan butang Esc.
 2. Ctrl + F1; Memaparkan atau menyembunyikan Ribbon
 3. Ctrl + K: Memasukkan pautan hyperlink pada teks-teks yang dipilih.
 4. Ctrl + F: Membuka kotak carian pada anak tetingkap navigasi.
 5. Alt + Ctrl + S: Melakukan pemisahan paparan dan menyahpisah paparan
 6. Ctrl + Backspace: Padam satu perkataan ke kiri.
 7. Shift + F3: Ubah huruf besar atau huruf kecil pada huruf-huruf yang dipilih.
 8. Alt + Shift + W: Membuat garis dibawah (underline) perkataan-perkataan yang dipilih, tetapi tidak menggariskan pada jarak-jarak (space).Microsoft Word 2016 Product
 9. Ctrl + 1: Menetapkan penjarakan garis tunggal (Set single-line spacing).
 10. Ctrl + 2: Menetapkan penjarakan garis berganda(Set double-line spacing).
 11. Ctrl + 5: Menetapkan penjarakan garis 1.5 (Set 1.5-line spacing).
 12. Ctrl + Y: Ulang balik tindakan yang terakhir
 13. Ctrl + Enter: Masukkan page break.
 14. Alt + F4: Tutup teruih program.

Moga-moga segala kekunci pintasan pada Microsoft Word ini dapat membantu anda mempercepatkan dan mempertingkatkan produktiviti anda dalam melakukan pekerjaan sehari-harian.

Cara membuang malware dari komputer Windows anda

2

Komputer yang menjadi perlahan dari yang sepatutnya serta kemunculan pelbagai jenis pop-up yang terpacul secara tiba-tiba merupakan antara gejala komputer yang dijangkiti virus, spyware atau lain-lain jenis malware. Sungguhpun komputer berkenaan sudah dipasang perisian antivirus, ada masanya pertahanan komputer dapat ditembusi jika pengguna tersalah langkah.

Oleh itu, pengguna perlu memeriksa sama ada kemungkinan terdapat malware yang dapat menjangkiti komputer tanpa dikesan dan diimbas oleh perisian antivirus. Cara terbaik untuk membanteras malware-malware yang tidak dapat dikesan ini adalah dengan tindakan dari pengguna sendiri melalui langkah-langkah berikut;

Langkah 1: Masuk ke Safe Mode

Sebelum anda meneruskan langkah-langkah pembersihan, anda dikehendaki untuk memutuskan segala sambungan ke internet. Ini bertujuan mencegah malware dari membocorkan data-data peribadi anda kepada pihak ketiga.

Jika anda merasakan komputer anda telah dijangkiti malware, hidupkan komputer dalam Mod Selamat (Safe Mode). Di dalam mod ini, hanya program-program dan perkhidmatan yang penting-penting sahaja akan dimuatkan. Oleh itu, jika malware berkenaan akan dimuatkan secara automatik sebaik sahaja Windows dihidupkan, ia tidak akan dimuatkan jika pengguna memasuki Mod Selamat. Ini bertujuan memudahkan kerja-kerja membuang fail-fail berkaitan malware berikutan ianya tidak diaktifkan.

Untuk menghidupkan Mod Selamat (Safe Mode) pada Windows 10, caranya adalah anda pergi ke butang Start dan pilih butang Power (Kuasa). Seterusnya, jangan klik apa-apa lagi. Tekan kekunci Shift dan klik Reboot.

Apabila menu dengan paparan penuh muncul, pilih Troubleshooting, kemudian Advanced Options dan Startup Settings. Pada tetingkap berikutnya, klik pada butang Restart dan tunggu sehingga paparan seterusnya muncul. Berikut, anda akan melihat senarai menu dengan pilihan startup yang bernombor. Pilih nombor 4 untuk Safe Mode. Jika anda ingin mendapatkan akses ke internet untuk tujuan imbasan antivirus dan antimalware atas talian, anda boleh memilih nombor 5 untuk Safe Mode with Networking.

Langkah 2: Padamkan fail-fail sementara (temporary files)

Sebaik sahaja memasuki Mod Selamat, anda perlu memadamkan fail-fail sementara (temporary files) terlebih dahulu. Langkah ini bertujuan menjadi kerja-kerja imbasan virus lebih pantas selain dari menyediakan lebihan ruang untuk storan dan mungkin juga boleh membuang sesetengah jenis malware.

Untuk memadamkan fail-fail sementara ini, anda boleh menggunakan alatan (tool) Disk Cleanup. Disk Cleanup boleh diakses melalui carian pada kotak carian dengan menaip ‘Disk Cleanup‘.

Langkah 3: Muat turun pengimbas malware

Anda perlukan perisian pengimbas malware untuk langkah ini. Hal ini disebabkan tidak semua perisian antivirus dapat mengesan kehadiran malware 100 peratus dan ia memerlukan sokongan dari perisian anti malware bagi menjejaki dan membuang malware berkenaan dari komputer.

Antara perisian percuma dan bagus untuk mengimbas anasir-anasir yang wujud di dalam komputer anda adalah, BitDefender Free Edition, Kaspersky Virus Removal Tool, Malwarebytes, Microsoft Malicious Software Removal Tool, Avast dan SuperAntiSpyware.

Langkah 4: Lakukan imbasan malware dengan perisian Malwarebytes

Imej dari Reddit

Sebagai contoh di dalam artikel ini, saya menggunakan perisian Malwarebytes untuk mengimbas sebarang anasir yang terdapat pada komputer. Anda mungkin perlu memuat turunnya dari komputer lain jika komputer yang dirasai telah dijangkiti tersebut tidak dapat bersambung ke internet.

Pasangkan Malwarebytes dengan mengikuti langkah-langkah pemasangan yang telah disediakan. Selesai pemasangan, anda digalakkan untuk melakukan ‘Threat Scan‘ untuk mula mengesan sebarang malware pada komputer anda. Bergantung dengan spesifikasi komputer anda, masa yang diperlukan untuk imbasan adalah sekitar 5 hingga 20 minit.

Jika Malwarebytes telah tertutup sendiri dengan secara tiba-tiba sewaktu imbasan dan ia tidak dapat dihidupkan semula, besar kemungkinan komputer anda telah dijangkiti malware jenis rootkit atau jangkitan lain yang boleh masuk ke peringkat yang lebih dalam hingga mampu menepis sebarang jenis antivirus dan antimalware. Oleh itu, jalan yang paling selamat adalah anda perlu format semula komputer anda. Sebelum format, sebaiknya anda selamatkan dulu fail-fail penting anda sebelum ianya diformatkan bersama.

Imej dari Reddit

Bagaimanapun, jika Malwarebytes berjaya melengkapkan imbasan, ia akan memaparkan hasil imbasannya. Seterusnya, jika terdapat jangkitan yang berjaya dikesan, anda boleh memilih untuk membuangnya dengan klik pada butang Remove Selected. Malwarebytes akan memaklumkan kepada anda untuk menghidupkan semula komputer anda bagi melengkapkan proses membuang jangkitan berkenaan.

Langkah 5: Baiki masalah pada pelayar

Jangkitan malware mampu merosakkan fail-fail sistem Windows dan tetapan-tetapan lain. Antara tabiat yang sering dibuat oleh malware adalah mengubahsuai homepage pelayar web anda dengan tujuan menjangkitinya semula.

Sebelum mula menggunakan pelayar web anda, periksa homepage dan tetapan sambungan internet anda. Untuk Internet Explorer, anda boleh melihatnya pada tab General pada Internet OptionsUntuk pelayar-pelayar lain seperti Edge, Chrome dan Firefox anda boleh memeriksanya pada tetingkap tetapan masing-masing.

Memastikan komputer anda sentiasa dalam keadaan bersih dari segala anasir-anasir jahat

Antara nasihat biasa untuk memastikan komputer anda sentiasa dalam keadaan selamat adalah dengan memastikan program antivirus masa-nyata dipasang pada komputer anda. Serta, pastikan ianya sentiasa dikemaskini dari masa ke semasa.

Anda mungkin boleh mencuba perisian antivirus percuma seperti Avast, AVG, Panda atau Comodo bagi melindungi komputer anda. Malah, aplikasi antivirus Windows Defender keluaran Microsoft yang sedia terpasang pada Windows 10 pun sudah lebih dari memadai pada masa ini.

Selain itu, anda juga boleh menggunakan perkhidmatan seperti OpenDNS untuk menyekat komputer anda dari mengakses ke laman-laman web yang merbahaya.

Tidak kurang pentingnya, anda perlu mengamalkan tabiat melakukan backup untuk komputer anda sekurang-kurangnya sebulan sekali agar anda tidak kehilangan fail-fail penting andainya berlaku kerosakan teruk pada Windows anda.

Walaubagaimanapun, untuk memastikan keadaan komputer sentiasa selamat adalah bergantung dengan cara penggunaan komputer berkenaan oleh penggunanya itu sendiri juga. Perlindungan yang disediakan oleh Windows, pelayar, perisian antivirus dan firewall sepatutnya sudah memadai untuk melindungi pengguna dari malware.

Namun, ada masa dan ketikanya kita akan terkhilaf hingga ‘tersedut’ malware dan oleh itu, diharapkan panduan ini dapat membantu anda menangani masalah yang berkaitan malware.

Imej cover diperoleh dari Shutterstock

Harga SSD disasarkan terus turun kepada RM0.42/GB hujung tahun ini

0

Harga storan pemacu bentuk pepejal (solid state drive, SSD) dijangkakan bakal terus turun menjelang penghujung tahun ini. Permintaan bagi storan SSD kian meningkat saban tahun atas faktor kelebihannya dari segi kelajuan dari kelasakannya.

Industri storan medium ini dilaporkan mengalami lebihan stok semasa hingga memberi kesan kepada penurunan harga, lapor DRAMeXchange.

Akhir tahun 2019 ini disasarkan bakal melihat penurunan harga sehingga $0.1 atau bersamaan RM0.42 bagi setiap GB.

Berbanding storan cakera keras, storan pemacu bentuk pepejal mampu mengoperasikan sesebuah komputer pada kadar kelajuan yang jauh lebih pantas. Hinggakan storan SSD berharga bajet seperti Kingston A400 pun mampu menawarkan kadar pemindahan data pada 500MB/s untuk membaca dan 320MB/s untuk menulis.

Penurunan harga SSD ini pastinya disambut baik oleh pengguna-pengguna yang ingin menaik taraf komputer masing-masing ke pemacu yang lebih pantas. Selain dari kadar pemindahan yang pantas, SSD juga mampu menjadikan waktu boot sistem operasi jauh lebih pantas.

Sumber berita diperoleh dari Storage Newsletter

Microsoft dedahkan ikon fail terbaru untuk digunakan di dalam Fail Dokumen Microsoft Office

0
ikon fail office

Microsoft telah pun mendedahkan ikon-ikon terbarunya untuk perisian-perisian Office pada tahun lepas dan sudah mula diketemukan oleh sebahagian besar penggunanya. Cumanya, ikon untuk fail-fail yang boleh juga dibuka di dalam aplikasi Microsoft Office masih lagi belum diumumkan.

Bagaimanapun, baru-baru ini salah seorang kakitangan Microsoft yang berkhidmat di dalam bahagian pembangunan Outlook telah berkongsikan sebuah video ringkas mengenai ikon terbaru berkenaan melalui Twitter.

Ikon-ikon untuk fail Word, Excel, PowerPoint, dan OneNote berkongsikan elemen visual yang hampir sama dengan ikon aplikasi-aplikasi berkenaan.

Bersama-sama ikon untuk fail-fail berkaitan Office, video berkenaan turut memaparkan ikon untuk jenis-jenis fail lain seperti imej, audio dan video. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam cicipan berkenaan, ikon-ikon berkenaan akan digunakan di dalam aplikasi Outlook dan aplikasi mudah alih OneDrive.

Setakat ini masih belum dapat dipastikan sama ada ianya bakal digunakan pada Windows 10.

4 Aplikasi terbaik untuk membuat Analisa storan PC Windows 10

0

Apabila storan di dalam PC Windows 10 hampir penuh, mungkin anda sudah boleh mempertimbangkan untuk membuang fail-fail yang tidak diperlukan di dalamnya. Bagaimanapun, tahap kesukaran kerja-kerja pembersihan fail-fail tidak diperlukan bergantung pada penggunaan sesebuah komputer berkenaan.

Sesetengah pengguna mungkin berasa mudah, tetapi ada juga yang berasa kerja ini melecehkan dan ditambah dengan susunan fail-fail direktori di dalam storan yang berterabur.

Bagaimanapun, terdapat beberapa aplikasi yang dapat membantu anda membuat analisa jenis-jenis direktori dan fail yang memenuhkan ruangan storan PC anda. Berikut adalah aplikasi-aplikasi berkenaan:

SpaceSniffer

Aplikasi ini mempunyai antaramuka dan paparan visual yang ringkas. Visual yang ringkas ini memudahkan pengguna menelusuri nama-nama direktori di dalam sesebuah storan.

Satu lagi kelebihan aplikasi ini adalah ia turut menyediakan versi portable yang boleh dimuat turun. Versi portable aplikasi ini boleh dimuatkan ke dalam pemacu USB dan digunakan terus tanpa perlu sebarang pemasangan pada sesebuah PC.

Di bahagian atas bar menu, anda juga boleh memperincikan dengan lebih lanjut kandungan di dalam sesebuah direktori di dalam storan anda. Paparan ringkas yang dipaparkan oleh aplikasi ini juga amat membantu dalam memaparkan saiz sesebuah fail atau direktori.

WinDirStat

Sesetengah pengguna mungkin lebih gemar melihat paparan visual secara ‘tree view’ berbanding bentuk ’tile’. Aplikasi WinDirStat menggabungkan kedua-dua paparan ini.

Ciri unik ini mungkin dapat memudahkan kerja menganalisa fail dan direktori di dalam sesebuah storan PC. Bagaimanapun, aplikasi ini tidak menyediakan versi portable.

HDGraph

Terdapat sebuah lagi aplikasi menganalisa kandungan di dalam sesebuah storan PC Windows 10. HDGraph menawarkan ciri paparan visual berbentuk carta pai yang mewakili fail-fail dan direktori-direktori di dalam sesebuah storan.

Fungsi yang ditawarkan oleh aplikasi ini adalah hampir sama dengan dua aplikasi yang dinyatakan sebelum ini. Apa yang membezakannya adalah ciri minimalis antaramukanya yang mungkin menarik minat sesetengah pengguna. Selain itu, aplikasi ini turut menawarkan versi portable.

Windows Storage Settings

Fungsi menganalisa ruangan storan Windows yang disediakan pada Windows 10 tidak kurang hebatnya dalam membantu pengguna menganalisa ruang storan. Pengguna boleh mengakses ke tetapan ini dengan menaipkan kata kunci “storage” di dalam kotak carian.

Tetapan ini amat membantu dalam membersihkan fail-fail sementara yang digunakan oleh Windows seperti fail kemaskini terdahulu, recycle bin, temporary program files, error logs dan banyak lagi. Selain itu, di dalam bahagian “System & reserved”, anda boleh mengubah kapasiti yang boleh digunakan oleh System Restore.

Turut disediakan fungsi ‘storage sense’ yang membantu anda menggunakan ruang storan anda dengan lebih berkesan.

Bagaimanapun, tetapan ini tidak boleh membuat analisa ruangan storan yang digunakan oleh direktori-direktori lain di dalam storan anda.

9,698PeminatSuka
556PengikutMengikuti
183PengikutMengikuti

Menarik

4 Aplikasi terbaik untuk membuat Analisa storan PC Windows 10

Apabila storan di dalam PC Windows 10 hampir penuh, mungkin anda sudah boleh mempertimbangkan untuk membuang fail-fail yang tidak diperlukan di dalamnya. Bagaimanapun, tahap...